Zápisnica z členskej schôdze TJ Družstevnik Spišské Bystré 9.6.2018