Zhodnotenie jesennej časti 2018/2019

28.11.2018 13:00

Blíži sa december, koniec roka a tak ako každý aj my bilancujeme.Dovoľte mi Vás s tým trochu oboznámiť. OFK funguje od roku 2017 s novým vedením /vid. stránku https://fkspisskebystre.webnode.sk/. Hlavnou úlohou vedenia je zvýšiť počet mládežníckých družstiev /U 13 mladší žiaci a U 19 dorast/, skrášliť prostredie futbalového štadiona, rozšíriť priestory šatní, navýšiť rozpočet pre klub.
Rok 2018 odohrali v PFZ tieto naše mužstvá:
,,A,, mužstvo /muži/ - odohrali 6.ligu po jeseni sú na 11.mieste za úlohu je zotrvať v 6.lige a skončiť do 5.miesta. Mužstvo vedie hrajúci tréner p. Marcel Pekarčík.
Pred sezonou mužstvo neabsolvovalo žiadne sústredenie, odohralo len dva prípravné zápasy. Počas sezony došlo k zmene kapitána mužstva, ani jeden hráč neabsolvoval plný počet minút v stretnutiach, zostava mužstva bola vždy iná.Počas jesene tréningový proces prebiehal vždy v utorok a v piatok. V zimnom období sa trénuje v telocvični ZŠ. Sústredenie, prípravné zápasy alebo turnaj sú zatiaľ v štádiu prípravy. 
U15 /starší žiaci/ : - odohrali 3. ligu po jesennej časti sú na 8. mieste, úlohou je zotrvať v 3. lige a skončiť do 5.miesta. Mužstvo je tvorené chlapcami a dievčatami, ktoré vedie tréner Pekarčík Marcel a Lopuch Miroslav. 
Pred sezonnou sa mužstvo zúčastnilo vdaka rodičom sústredenia v rekreačnej oblasti obce Poráč. Neodohralo ani jeden prípravný zápas, tréningový proces prebiehal 3x do týždňa, v zimnom období prebieha v telocvični ZŠ.
Zatiaľ nie je plánované žiadne sústredenie, prípravné zápasy a turnaj je zatiaľ v štádiu prípravy. 
U 11 /prípravka/ : - Hraje zápasy turnajovým spôsobom, momentálne je o bod na 2.mieste za večným rivalom z Vikartoviec, trénerom je p. Ujčík Milan.
Pred sezonou sa zúčastnili sústredenia spolu z U15, a absolvovalo sústredenie s prípravným zápasom proti U13 v českej obci Bobrovec. Tieto sústredenie absolvovali taktiež vdaka rodičom, ktorý to celé financovali.
N a další rok v mesiaci Jún 2019 sa zúčastnia veľkého medzinárodného turnaja v Prahe, kde štartovné zaplatil klub, zvyšok platia rodičia.
Tréningový proces v letnom období bol dvojfázový /doobeda-poobede/ utorok, štvrtok, piatok, v zimnom období v telocvični v pondelok, stredu a sobotu.
Zúčastnili sa rôznych turnajov, usporiadali rôzne turnaje. Na december sú v telocvični naplánované dva turnaje.
Ako sami vidíte aj my v klube sa snažíme urobiť všetko pre rozvoj mládeže, ale tak ako všade všetko súvisí s peniazmi. Veríme že spolupráca s obecným úradom bude dobrá, že budeme mať viac fanúšikov na zápasoch nielen ,,A,, mužstva, ale aj ostatných kategorií.