Vážení priatelia futbalu v Spišskom Bystrom, obraciame sa na vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech-OFK 1934 SPIŠSKÉ BYSTRÉ

28.05.2020 18:44

Vážení rodičia,fanúšíkovia a priatelia futbalu

blíži sa termín, kedy môžeme podaním vyhlásenia rozhodnúť, kam pôjdu 2% z vašich daní.

Náš futbalový klub – OFK 1934 Spišské Bystré Vám ponúka možnosť tieto peniaze použiť pre Vaše deti, podporu futbalu a rozvoju klubu.

Preto Vás prosíme o poskytnutie 2% z daní, ktoré môžete poukázať nášmu OZ – OFK 1934 Spišské Bystré
 

Nazbierané finančné prostriedky plánujeme použiť na nákup tréningových pomôcok pre všetky mládežnícke družstvá a pre družstvá, ktoré sú zapojené do ligových súťaží 

Vaše príspevky nám môžete poskytnúť týmito spôsobmi:

1.Zamestnanci – ktorým vykonáva zúčtovanie dane zamestnávateľ prostredníctvom tlačív:

  •       V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej daní

2.Zamestnanci – ktorí si podávajú samostatne daňové priznanie prostredníctvom:

  • ·    POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia     o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane – zapísaním do daňového priznania, typu „A“ strana 5, VIII. oddiel.

3.Samostatne zárobkovo činné osoby a živnostníci  

  •      POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB – zapísaním do daňového priznania typu „B“ strana 10, XII. oddiel.

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE

IČO 31949827

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB 1934 SPIŠSKÉ BYSTRÉ

MICHALSKÁ 394/4

05918 SPIŠSKÉ BYSTRÉ