Vaše a naše deti vo veku 6 až 10 rokov.

10.07.2019 16:08

Vážení rodičia, naše mužstva začali letnú prípravu a preto nenechajte svoje deti vo veku

6 až 10.rokov sedieť pri počítačoch, televízore doneste ich k nám do futbalového klubu, 

a veďme ich k športu a naučme ich zodpovednosti.

 Tréningy sú pondelok, streda, piatok o 15.00 hod.