Prvé mužstvo Kubach v r.1934 FC KUBACHY

04.01.2020 09:43

Prvé mužstvo Kubach v r.1934 FC KUBACHY

Na nej sú zľava hore: Ján Fábry, Pavol Chmura,Štefan Vitko,

Ján Lopuch , učiteľ Ján Zelina, Ján Jurčo, Štefan Lopuch ,Ján Benko 

Sediaci z ľava dole: Štefan Greňa Michal Orolín ,trénerov syn Ján Merva.

Hráčmi A-čka boli okrem týchto menovaných Martin Marko

Michal Jurčo , Jozef Dokupil učiteľ a učiteľ Grenčík z Vikartoviec.