Prosba o venovanie 2% z daní v prospech-OFK 1934 SPIŠSKÉ BYSTRÉ.

13.02.2019 06:15

Vážení priatelia futbalu v Spišskom Bystrom, obraciame sa na vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech-OFK 1934 SPIŠSKÉ BYSTRÉ. Futbal u nás má 85-ročnú tradíciu a bolo by dobré v nej pokračovať.

OFK 1934 SPIŠSKÉ BYSTRÉ sa venuje aktívnej práci s mládežou. V klubovej pyramíde sú dovedna 2 mládežnícke  družstva - a jedno seniorské  mužstvo.V lete plánujeme navýšiť o ďalšie jedno alebo dve mladežnické družstva.

Každá i maličká vaša pomoc môže preto pomôcť k lepšiemu zabezpečeniu podmienok a zabezpečovaní režijných nákladov spojených s fungovaním  mládežníckych tímov.