Koniec futbalu v Spišskom Bystrom?

20.05.2020 19:35

 

 

            V roku 2019 náš klub OFK 1934 Spišské Bystré oslávil 85 výročie založenia. Žiaľ musíme konštatovať, že v roku 2020 sa 86. narodenín sa zrejme nedožije. Prečo ? Jednoducho zanikne. Chýba mu totiž prvá základná vec a to je ihrisko. Pýtate sa, ako je to možné ? Tu je vysvetlenie.

         Ako určite všetci viete, pozemok pod futbalovým ihriskom je cirkevný, čo v minulosti nebol problém, keďže sa v okolí nestávali domy a žiaden p. farár nemal finančné nároky za ihrisko. Všetko sa to zmenilo novou IBV na Kamenci a príchodom nového p. dekana. Ihrisko začal obci prenajímať komerčnými podmienkami na 2 – 4 roky v sumách 1 500 – 2 000 eur ročne. Zároveň nemal ochotu prijať ani jeden návrh obce na odkúpenie ihriska. K dohode nedošlo ani pri vizitácií p. biskupa v našej obci, ktorý podľa tvrdenia starostu obce nemal chuť sa o ihrisku baviť, presnejšie povedal“dúfal som, že sa tejto téme vyhneme“         Momentálne vzťahy vedenia obce a p. dekana sú na bode mrazu. Posledný návrh p. dekana na prenájom ihriska ( 3 000 eur len na rok 2020 aj v týchto ťažkých časov pandémie vírusu COVID-19), alebo odkúpenie plochy pod IBV Kamenec oproti družstvu ( záplavová zóna ) je neakceptovateľný. OFK začína sezónu v auguste a konči v júni, takže jarnú časť by sme nemali kde hrať. Obec momentálne nemá peniaze na tento účel. Dochádza k výpadku príjmov z podielových daní z dôvodu koronavírusu, bežia rozbehnuté investície v obci  (rozšírenie MŠ, ale hlavne dostavba kultúrneho domu ). Preto obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24.4.2020 rozhodlo neprijať návrh p. dekana na prenájom ihriska.

         Pravdou je, že sa presunutie ihriska dlhodobo neriešilo, lebo boli vždy dôležitejšie a súrnejšie veci, resp. si poslanci mysleli, že to vyriešia sami, ale nevyriešili, alebo to nechceli vyriešiť. Však načo lepšie sa dohodnúť na prenájme (tvrdiť p.dekanovi, že sa ide stavať nové ihrisko) a mať pokoj.   Nemal by sa ale finančný profit cirkvi, ktorej členmi sme aj my a naše deti, stavať nad ďalší zdravý rozvoj našej mládeže. Postoj p. dekana, ako vrchného predstaviteľa cirkvi v našej obci je zarážajúci. Klásť financie na prvé miesto. Vinní sú aj naši predchodcovia, ktorí mohli ihrisko prepísať na FK alebo obec a problém nemusel vôbec byť. Nech si o tom spraví názor každý sám, každopádne vzniknutú situáciu treba riešiť a to ihneď! Je úplne zbytočne vracať sa teraz do minulosti. Treba hľadieť do budúcnosti.

Daná situácia neprospieva nikomu. Keďže došlo k zmene územného plánu obce a ihrisko sa preklasifikovalo na športovisko, nemôže sa na ňom stavať. Prehrali všetci, najviac ale naša mládež. Čo bude s futbalom v obci po skončení koronakrízy je v štádiu rokovaní. Klub buď zanikne, alebo pôjde hrať do inej obce. Všetko je vecou financií a postoja iných obcí. Ak pôjdeme hrať inde, tréningový proces by sme chceli ponechať u nás v obci, ale kde? Snáď nejakú trávnatú plochu na to nájdeme.

         Všetci veríme a dúfame, že futbalové ihrisko v našej obci raz bude a bude obecné. Jedinou rozumnou alternatívou je postaviť ho za školou, kde je ale nutné v prvom rade odkúpiť chýbajúce pozemky od súkromných majiteľov, zvyšnú časť pozemku je vo vlastníctve obce. Toto je nová výzva pre terajších poslancov OZ. Ak sa to však neurobí rýchlo, môže sa stať, že už to nebude potrebné. Obec, akou sú „Kubachy“, s bohatou futbalovou históriou a tradíciou si takéto ihrisko zaslúži a bola by to veľká hamba ak by tu ihrisko nebolo. A veríme, že si na ňom zahrajú futbal aj cirkevní hodnostári.

         Na záver sa chceme poďakovať všetkým zástupcom obecných organizácií, ktorí svoju činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu a robia dobrú reklamu obci, zaželať im veľa síl a povedať im, že to robia dobre.

                                 Výbor OFK 1934 Spišské Bystré